Über uns

 

Preložiť do nemčiny

GPS Trade je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti personálneho poradenstva, zaisťovania komplexných služieb outsourcingu – prenájme pracovných síl v rámci Európskej Únie.

Spolupracujeme s množstvom partnerov v Rakúsku a Nemecku.. Našimi partnermi sú partnerské personálne spoločnosti..

Sme mladá, dynamicky rastúca spoločnosť. Pozície, ktoré ponúkame sú rôzne t.j. od pomocných pozícii v skladoch, fabrikách a produkcii, cez odborné pozície v stavebníctve a v strojárenskom priemysle. Sústreďujeme sa hlavne na nábor, logistiku a management manuálnej kvalifikovanej ako aj nekvalifikovanej pracovnej sily pre priemysle ako aj oblasť stavebníctva.

Naším záujmom je služby nielen neustále rozširovať o nové ponuky, ale predovšetkým neustále zvyšovať kvalitu našich služieb. Prostredníctvom našich služieb poskytujeme partnerom efektívne riešenie pokrytia dočasných zdrojov.

Disponujeme odborným personálnym tímom pracovníkov, ktorí spĺňajú najvyššie požiadavky kladené na odbornú prípravu a profesijné schopnosti. V realizačnom tíme našej spoločnosti pracujú ľudia s dlhodobými skúsenosťami v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

POVOLENIA A CERTIFIKÁTY

Povolenie MPSV SR  AA/2008/12083/4437/OISS

Tešíme sa na stretnutie s Vami.